มหากาพย์ ประเทศกูมี....

กลุ่มผลประโยชน์+กลุ่มทุน=พรรคการเมือง

นักการเมือง+อำนาจรัฐ= กำหนดนโยบายต่างๆของรัฐ(นำไปสู่การออกกฎหมาย,ระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ= ผล กลุ่มทุน,กลุ่มผลประโยชน์ที่หนุนพรรคการเมืองส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์


ถาม…….ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้อะไรจากการใช้ทรัพยากรของแผ่นดิน ..?
ในอดีตประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ประเทศหนึ่งของโลก. รัฐในอดีตมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศโดยใช้ทรัพยากรของแผ่นดิน โดยขาดความตระหนัก ปัจจุบันทรัพยากรร่อยหรอมากขึ้น


ถาม.....ทำไมคนไทยส่วนใหญ่ถึงจนมากขึ้น ? ทั้งๆทรัพยากรของชาติกำลังหมดไป
ภายใต้ข้อเท็จจริงที่เพาะบ่มความเหลื่อมล้ำ ระหว่างกลุ่มทุนที่หนุนพรรคการเมืองและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ อันเนื่องมาจากข้อกำหนดเชิงนโยบายของรัฐที่ประชาชนมองว่าเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนผู้สนับสนุนพรรคการเมืองแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับฐานราก ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นเกษตรกร เป็นฐานรากของสังคม เป็นเพียงเหยื่อของการพัฒนา ทั้งที่ความจริงแล้วทรัพยากรของชาติของแผ่นดิน

คนไทยทุกคนควรได้ประโยชน์อย่างทั่วถึง ปรากฏการณ์เช่นนี้นับวันยิ่งปรากฏชัดมากขึ้น เพราะเมื่อปี 2559 ประเทศไทยรายงาน The Credit Suisse Global Wealth Report 2016 ได้ระบุว่าไทยมีความเหลื่อมล้ำสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก จึงกระทั่งปี 2561

ประเทศไทยรายงาน The Credit Suisse Global Wealth Report 2018 ระบุว่าคนไทย 1 % ถือครองความมั่นคง หรือมีทรัพย์สิน 66.9 % ของทรัพย์สินรวมทั้งประเทศเท่ากับ คนไทยถึง 95 % ถือครองทรัพย์สิน เพียง 33.1 % ขึ้นเป็นแชมป์ความเหลื่อล้ำทางเศรษฐกิจ สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก

สาเหตุหลัก เป็นผลมาจากการพัฒนาจากข้อกำหนดเชิงนโยบายของรัฐ ที่มาจากนักการเมือง ทำให้ตอกย้ำให้เห็นว่านโยบายต่างๆที่ออกมาล้วนแล้วแต่สนับสนุนกลุ่มทุน กลุ่มผลประโยชน์ที่ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง ตอกย้ำความชัดเจนว่าคนไทยรวยกระจุก จนกระจาย ช่วงนี้โหมดเลือกตั้ง พรรคการเมืองบางพรรคกำลังจะชูนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ

....ลองตั้งคำถามกันดูนะครับ พรรคที่ว่าตั้งมากี่ปี…? ทำไมพึ่งมาคิดตอนหาเสียง..

สุพจน์ บุญยัง
8/12/61