พรรคกรีนไทย

ความเกี่ยวเนื่องกรีนสากล

พรรคกรีนประเทศ ก่อตั้งครั้งแรกที่ประเทศนิวซีแลนด์เมื่อปี คศ. 1972 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาประเทศ  โดยการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและประชาธิปไตยพื้นฐาน พรรคกรีนเติบโตในยุโรปจำนวนมากมีเป้าหมายเพื่อให้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการเอาใจใส่ ปัจจุบันมีพรรคกรีน 63 ประเทศ
 
นโยบายกรีนสากล
1.นิเวศเศรษฐศาสตร์
2.ประชาธิปไตยพื้นฐาน
3.สุขภาวะคน สุขภาวะโลก
4.สันติภาพยั่งยืน ไม่นิยมความรุนแรง

พรรคกรีนประเทศไทย
ประชุมใหญ่จัดตั้งพรรค เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ตรงกับวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง  มีมติเลือกนาย พงศา ชูแนม ประธานมูลนิธิธนาคารต้นไม้เป็นหัวหน้าพรรคกรีนคนแรก
ยื่นจดทะเบียนกับกกต. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561  ผู้ก่อตั้ง  574 คน

พรรคกรีนไทยเป็นพรรคกรีนอันดับ 64 ของโลก

นโยบายกรีนประเทศไทย
1. ต้นไม้เป็นทรัพย์สิน
2. ที่ทำกินถูกต้องเป็นธรรม
3. เกษตรกรรมสุขภาพ
4. สันติภาพยั่งยืน