ต้นไม้เป็นทรัพย์สิน

รับรองต้นไม้เป็นทรัพย์เต็มสิทธิ ด้วยพรบ.ธนาคารต้นไม้ และบัตร TAC :trees asset

ที่ทำกินถูกต้องเป็นธรรม

ทำที่ดินทำกินทุกตารางนิ้วให้ชอบด้วยกฏหมาย โดยไม่มีใครสูญเสียที่ดิน

เกษตรกรรมสุขภาพ

พัฒนาครัวเรือนพอเพียงเป็นเขตเกษตรกรรมสุขภาพ ผลิตอาหารสุขภาพ ๕๐ บาทป้องกันทุกโรค

สันติภาพยั่งยืน

ให้มีสภาประชาชนในระบบดิจิทัล กำกับและให้คะแนนหน่วยงานราชการ ป้องกันคอรัปชั่นอย่างสร้างสรรค์โดยประชาชน

ข่าวกรีน

เรื่องราวข่าวสารชาวกรีน

พรรคกรีนประเทศไทย

ประชุมใหญ่จัดตั้งพรรค เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน๒๕๖๑ ที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

แถลงการณ์พรรคกรีน

เรื่อง คัดค้านการสร้างเขื่อนวังหีบ