ต้นไม้เป็นทรัพย์สิน

รับรองต้นไม้เป็นทรัพย์เต็มสิทธิ ด้วยพรบ.ธนาคารต้นไม้ และบัตร TAC :trees asset

ที่ทำกินถูกต้องเป็นธรรม

ทำที่ดินทำกินทุกตารางนิ้วให้ชอบด้วยกฏหมาย โดยไม่มีใครสูญเสียที่ดิน

เกษตรกรรมสุขภาพ

พัฒนาครัวเรือนพอเพียงเป็นเขตเกษตรกรรมสุขภาพ ผลิตอาหารสุขภาพ ๕๐ บาทป้องกันทุกโรค

สันติภาพยั่งยืน

ให้มีสภาประชาชนในระบบดิจิทัล กำกับและให้คะแนนหน่วยงานราชการ ป้องกันคอรัปชั่นอย่างสร้างสรรค์โดยประชาชนEP 1/4 เศรษฐกิจกรีน Green Economy พันต้น สามปี มีล้านบาท : พงศา ชูแนม : ดร เกริก มีมุ่งกิจ : เลี่ยม บุตรจันทา EP 2/4 พันต้น สามปี มีล้านบาท ทำไมเกษตรกรไทยถึงยากจน “จะแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างไร” : ดร เกริก มีมุ่งกิจ : พงศา ชูแนม EP 3/4 พันต้น สามปี มีล้านบาท •ทรัพย์ที่มีค่ากว่าทอง• : เลี่ยม บุตรจันทา : พงศา ชูแนม EP 4/4 พันต้น สามปี มีล้านบาท •ความจนหายไป : พงศา ชูแนม

ข่าวกรีน

เรื่องราวข่าวสารชาวกรีน

พรรคกรีน หมายเลข 15

โลกเย็นลง ชีวิตดีขึ้น

พรรคกรีนประเทศไทย

ประชุมใหญ่จัดตั้งพรรค เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน๒๕๖๑ ที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช