สาระกรีน

เรื่องราวสาระแบบชาวกรีน

ต้นไม้ ทองคำเขียวของสวีเดน

ปลดล็อคไม้หวงห้าม ถือเป็นข่าวใหญ่ในรอบปีที่ผ่านมา นโยบายเปิดให้ปลูกได้ ตัดได้ ตั้งเป้าจะพลิกโฉมประเทศสู่เส้น ทางสีเขียว

เศรษฐกิจสีเขียว ( Green Economy )

คือ ระบบเศรษฐกิจที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม และในขณะเดียวกันก็สามารถลดความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้

มหากาพย์ ประเทศกูมี....

กลุ่มผลประโยชน์+กลุ่มทุน=พรรคการเมือง

พงศา ชูแนม และ พรรคกรีน

สังคม มั่นคง-เป็นธรรม เริ่มที่ชนบท