สาระกรีน

เรื่องราวสาระแบบชาวกรีน

เศรษฐกิจสีเขียว ( Green Economy )

คือ ระบบเศรษฐกิจที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม และในขณะเดียวกันก็สามารถลดความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้

มหากาพย์ ประเทศกูมี....

กลุ่มผลประโยชน์+กลุ่มทุน=พรรคการเมือง

พงศา ชูแนม และ พรรคกรีน

สังคม มั่นคง-เป็นธรรม เริ่มที่ชนบท