ต้นไม้ ทองคำเขียวของสวีเดน

ปลดล็อคไม้หวงห้าม ถือเป็นข่าวใหญ่ในรอบปีที่ผ่านมา นโยบายเปิดให้ปลูกได้ ตัดได้ ตั้งเป้าจะพลิกโฉมประเทศสู่เส้น ทางสีเขียว

"ปลดล็อคไม้หวงห้าม" ถือเป็นข่าวใหญ่ในรอบปีที่ผ่านมา นโยบายเปิดให้ปลูกได้ ตัดได้ ตั้งเป้าจะพลิกโฉมประเทศสู่เส้นทางสีเขียว
ไทยเราเพิ่งเริ่ม แต่มีหลายประเทศที่ก้าวไปไกลและเป็นต้นแบบที่ดีเยี่ยม อย่างเช่น #สวีเดน
คลิปนี้ ว่าด้วย #1เรื่องน่ารู้ของปราสวีเดน ที่มีพื้นที่ป่า 70% ของประเทศพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ ไม่ได้เป็นของรัฐ แต่เป็นของประชาชน
เอกชน และบริษัทต่าง ๆ ประโยชน์สูงสุดที่ได้ ไม่ใช่แค่เรื่องนิเวศและพื้นที่สีเขียว
แต่ป่าช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สวีเดน ส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ปีละ 4 แสนกว่าล้านบาท (เป็นอันดับ 3 ของโลก)
จ้างงานโดยตรง 6 หมื่นคน สร้างธุรกิจต่อเนื่องอีกกว่า 2 แสนงาน (ข้อมูลปี 2016)
การวางยุทธศาสตร์ และสนับสนุนการใช้ไม้ทั้งภายในประเทศ และส่งออก ทำให้เศรษฐกิจจากภาคป่าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
รวมกันสูงถึง 2.1% ของ GDP ทั้งประเทศ #อยากเป็นเมืองป่าไม้ #ต้องอดทน สวีเดน เป็นเมืองหนาว ใช้เวลาร่วมร้อยปี กว่าจะมาอยู่ในเส้น
ทางปัจจุบัน ไทยเรา โอกาสดีกว่า และคงใช้เวลาน้อยกว่า เพราะอยู่เขตร้อนไม้หลากหลายและโตไว เมื่อ พ.ศ.2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคย
เสด็จเยือนประเทศสวีเดน ซึ่งในยุค โน้น กิจการป่าไม้กำลัง รุ่งเรือง มาในยุคนี้ ปี 2562 สวีเดน อาจจะเป็นต้นแบบสำคัญอีกครั้ง ที่จะทำให้ประเทศเราเดินหน้าได้อย่างมียุทธศาสตร์
และที่สำคัญ...ความยั่งยืนที่เกิดขึ้น จะเป็นหนทางหลักที่ช่วยแก้ไขเรื่องไฟป่าหมอกควันและวิกฤตสิ่งแวดล้อมจากรากเหง้าของปัญหาอย่างแท้จริง

ขอขอบคุณ
- สถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย Embassy of Sweden
in Bangkok
- สหภาพยุโรป (EU)
- ภาพประกอบจาก Skogsindustrierna.se
imagebank.sweden.se