พรรคกรีนไม่ได้คิดแค่พื้นที่ประเทศ แต่คิดถึงปัญหาในอนาคตของโลก

พงศา ชูแนมพูดถึงหลักการของพรรคกรีน

พรรคกรีนคิดไกลกว่าความขัดแย้งแย่งชิงในชาติแต่เราคิดถึงโลกและสันติภาพจากคนธรรมดาสามัญ....เราจะสร้างจุดเริ่มต้นใหม่ด้วยทางที่สร้างสรรค์ด้วยความกล้าหาญอย่างคนกรีน

 

ที่มา Workpoint News - ข่าวเวิร์คพอยท์