การสมัครสมาชิก


ตัวตนคนกรีน

1. ไม่คาดหวังผลประโยชน์ หรือเกียรติยศส่วนตน
2. มุ่งเข้าสู่เป้าหมายสี่ข้อด้วยความมุ่งมั่น
• ต้นไม้เป็นทรัพย์สิน
• ที่ทำกินถูกต้องเป็นธรรม
• เกษตรกรรมสุขภาพ
• สันติภาพยั่งยืน
3. คนกรีนมีอิสระทางความคิดและรับความคิดต่างอย่างบริสุทธ์ใจ พร้อมทำตามมติเสียงส่วนใหญ่ แม้ไม่เห็นด้วย
4. ไม่ใช้ข้อด้อยหรือข้อมูลด้านลบของบุคคลหรือกลุ่มอื่นใดมาใช้ประโยชน์


สมัครสมาชิกใหม่ เป็นสมาชิกแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล/พิมพ์บัตรสมาชิก