การสมัครสมาชิกท่านที่สนใจและประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคกรีน สามารถดำเนินการตามช่องทางต่างๆ และติดต่อได้ตามรายละเอียด

ท่านสามาถสมัครเป็นสมาชิกพรรคกรีนได้ทางหน้าเว็บนี้ได้ทันที

หากไม่สะดวกสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดำเนินการตามขั้นตอน จองสมัครสมาชิกพรรคกรีน ดำเนินการดังนี้

1. กรอกรายละเอียดส่วนตัวในใบสมัคร (ไม่ต้องลงวันที่) ดาวน์โหลดใบสมัคร

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหรือสำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง (หากสะดวก) พร้อมลงชื่อผู้สมัคร (ใช้วิธีเอากระดาษ A4 สีขาว ให้เซ็นชื่อรับรองสำเนา แล้ววางบัตรประชาชนบนกระดาษ แล้วถ่ายภาพมา /วิธีนี้ใช้กับสำเนาทะเบียนบ้านด้วยหากสะดวก)

3. ภาพถ่ายผู้สมัคร ใช้วิธีการ ให้ผู้สมัครยืนถือบัตรประจำตัวประชาชนแนบอก ยืนพิงฝาผนัง แล้วถ่ายภาพมาครึ่งตัว ให้ติดบัตรประจำตัวประชาชนด้วย เพื่อให้ทราบว่าเป็นใคร

4. ผู้สมัครชำระค่าสมัครรายปี ปีละ 100 บาท ตลอดชีพ 2,000 บาท

5. อายุ 18 ปีขึ้นไป

6. ถ่ายใบสมัครและเอกสารทั้งหมดส่งมาที่ ไลน์แอดพรรคกรีน (เพิ่มเป็นผู้ติดตามก่อนส่งโดยการกดข้างล่าง) https://line.me/R/ti/p/%40greenparty หรือเก็บรวบรวมไว้ที่ตัวแทนเขตหรือตัวแทนจังหวัด กฏหมายให้สิทธิทางพรรคในการจัดทำข้อมูลจะมีภาพถ่ายหรือไม่ก็ได้แต่เราอยากออกบัตรสมาชิกให้ด้วย เพื่อความมีตัวตนคนกรีน สร้างภูมิคุ้มกันให้สมาชิ

สมาชิกพรรคกรีน

ตัวตนคนกรีน

1. ไม่คาดหวังผลประโยชน์ หรือเกียรติยศส่วนตน
2. มุ่งเข้าสู่เป้าหมายสี่ข้อด้วยความมุ่งมั่น
• ต้นไม้เป็นทรัพย์สิน
• ที่ทำกินถูกต้องเป็นธรรม
• เกษตรกรรมสุขภาพ
• สันติภาพยั่งยืน
3. คนกรีนมีอิสระทางความคิดและรับความคิดต่างอย่างบริสุทธ์ใจ พร้อมทำตามมติเสียงส่วนใหญ่ แม้ไม่เห็นด้วย
4. ไม่ใช้ข้อด้อยหรือข้อมูลด้านลบของบุคคลหรือกลุ่มอื่นใดมาใช้ประโยชน์